Uitgebreid onderzoek en verzamelen van de records

Bij deze consultatie zal getracht worden om alle gegevens te verzamelen opdat een uitgebreide studie kan gemaakt worden. Om dit uitgebreid onderzoek te kunnen maken zijn er volgende stappen nodig:

Vragenlijstje:

Er werd al tijdens het eerste consult naar je algemene gezondheid gevraagd maar er wordt deze keer dieper ingegaan op een paar belangrijke punten, meer bepaald wordt er gevraagd naar allergiëen of chronische ziekte, er wordt ook gepolst naar je lichaamsontwikkeling. Verder is het van belang te weten of je op je duim, vingers of een fopspeen zuigt, of je nagelbijt of allerhande vreemde dingen in je mond steekt om op te bijten. Verder is het ook nuttig om te weten of je een bepaald muziekinstrument bespeelt of welke sport je doet. Ook wordt gepolst naar jouw motivatie en deze van je ouders en/of begeleiders.

Mondonderzoek:

Zijn alle tanden reeds gewisseld, zijn er nog melktanden aanwezig. Worden er problemen bij het wisselen van de tanden verwacht. De toestand van de individuele gebitselementen ( tanden ) wordt nagekeken: zijn er cariës ( gaatjes), zijn er reeds zware vullingen, zijn er getraumatiseerde gebitselementen…De toestand van de gingiva ( het tandvlees ) wordt nagekeken. Gezwollen en bleodend tandvlees is een teken van infectie en een niet optimale mondhygiëne. Ook wordt er gekeken of er plaque aanwezig is.

RX-onderzoek:

Er worden minimum 2 soms meer RX’en genomen.

  • Een orthopantomogram of een panoramische opname.
  • Een téléradiografie
Extra RX opnames.
  • Een hand-polsopname
  • Een apicale opname
  • Een occlusale opname

In sommige gevallen wordt je doorverwezen voor het nemen van een dentoscan of cone beam opname.

Foto’s:

Er worden foto’s van je gelaat en van je tandenbogen genomen.

Afdrukken en wasbeet:

Er worden afdrukken van je boven- en ondertandenboog genomen en een wasbeet. In het labo wordt door in de afdrukken gips te gieten een gebitsmodel gemaakt, aan de hand van de wasbeet kunnen het boven- en ondermodel ten opzichte van mekaar geplaatst worden als een exacte kopie van jou gebit.