Bespreking van de diagnose en het behandelingsplan

In de tijd, tussen de vorige consultatie bij de orthodontist en de bespreking van het behandelingsplan, heeft de orthodontist(e) al de records uitgemeten en bestudeerd. Er wordt dan een zo volledig mogelijke diagnose gesteld. Vanuit deze diagnose wordt jouw persoonlijk behandelingsplan opgesteld.

Vermits elke mens uniek is, is ook elk behandelingsplan uniek.

Bij de volgende consultatie zal de orthodontist aan jou en je ouders/begeleiders de diagnose en het behandelingsplan uitleggen. Soms zijn er meerdere behandelingsmogelijkheden en dan zullen deze voorgesteld worden en de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden zullen worden besproken.

De orthodontist(e) zal je proberen de verschillende fasen van de behandeling uit te leggen en de verschillende soorten beugeltjes, die nodig zijn om een mooie lach en een stabiele beet te bekomen opsommen. De vermoedelijke duur van de behandeling zal vermeld worden.

Er worden verder ook praktische afspraken gemaakt:

  • Het tijdstip waarop bepaalde consultaties doorgaan.
  • De in te dienen formulieren, zoals de aanvraag voor tegemoetkoming voor een orthodontische behandeling.
  • De te verwachten kostprijs van de behandeling.

Op het einde van de planbespreking zijn verschillende conclusies mogelijk:

  • De patiënt en haar/zijn ouder/begeleiders wensen de behandeling te starten. Er worden verder concrete afspraken gemaakt
  • De patiënt en haar/zijn ouder/begeleiders wensen nog verder na te denken over een eventuele behandeling.
  • Er kan nog niet onmiddellijk gestart worden met de behandeling. De gelaatsgroei en de gebitsontwikkeling worden verder opgevolgd en de patiënt komt hiervoor regelmatig op controle bij de orthodontist.
  • De orthodontist wil extra advies inwinnen van bvb. een kaakchirurg, een neus-keel-oorarts, een parodontoloog, de tandarts enz…de patiënt wordt dan eerst doorverwezen en na advies wordt dit besproken en kan de behandeling van start gaan.
  • Soms is de uitkomst na het bestuderen van de records dat een orthodontisch behandeling niet strikt nodig is.
  • Soms ziet de patiënt, na de bespreking van het behandelingsplan, af van een orthodontische behandeling. Dit wordt gerespecteerd. De orthodontist geeft enkel advies, en zal in dat advies soms een behandeling ten zeerste aanraden, maar de patiënt is vrij deze raad op te volgen of niet.

Gezien coöperatie van het grootste belang is tijdens een orthodontische behandeling, moet de patiënt zeer gemotiveerd zijn om met een orthodontische behandeling te starten.