Palatale distractie

Een bovenkaak die te smal is, geeft dikwijls problemen zoals plaatsgebrek voor de tanden, een gestoorde beet en mondademhaling. Verwijderen van tanden kan plaats maken voor de overige tanden maar lossen de overige problemen niet op. Een glimlach die een brede tandboog laat zien met weinig ruimte tussen de tanden en de wang is ook mooier. In deze situatie wordt een TPD apparaat geplaatst.

Transpalatinale distractie (TPD)

“Transpalatinale distractie” is een techniek waarbij de bovenkaak op bepaalde plaatsen heelkundig wordt verzwakt en een expansieapparaat op het verhemelte een verbreding realiseert. Deze techniek kan toegepast worden bij zeer smalle kaken. Na verbreding krijgt het bot zijn natuurlijke sterkte terug. De kruisbeet is gecorrigeerd en de ruimte die vrij komt tussen de centrale snijtanden (soms tot 1 cm) wordt gebruikt om de andere tanden in de boog te brengen.

Een week na de ingreep krijgt de patiënt een sleutel, waarmee dagelijks de expansiemodule wordt geactiveerd, door van boven naar beneden te draaien tot de volgende kleurcode verschijnt. Het sleutelen duurt een paar weken, al naargelang de hoeveelheid verbreding die nodig is.

Het apparaat wordt onder plaatselijke verdoving na ongeveer 4 tot 6 maanden verwijderd.