Behandelingen

Raadpleeg het verloop van een orthodontische behandeling of de meest voorkomende behandelingen.

Verloop

1. Waarom raadpleeg ik een orthodontist?

De meeste pati√ęnten roepen de hulp in van een orthodontist, voor esthetische redenen. Ze wensen een mooi gebit en een harmonisch profiel. De tanden van de boven- en onderkaak vormen samen √©√©n geheel. Als de tanden goed op mekaar passen, kan dit geheel goed werken. Maar vaak zie je dat dit niet zo is.

2. Het eerste bezoek

Het eerste bezoek aan de orthodontist is vooral bedoeld als kennismaking. De orthodontist zal, na een eerste onderzoek, een beeld hebben van het probleem, waarvoor U hem of haar consulteert. Soms wordt er ook al een radiografie van het gebit genomen, om na te zien hoever het gebit ontwikkeld is.

3. Uitgebreid onderzoek en verzamelen van de records

Bij deze consultatie zal getracht worden om alle gegevens te verzamelen opdat een uitgebreide studie kan gemaakt worden. Om dit uitgebreid onderzoek te kunnen maken zijn er volgende stappen nodig.

4. Bespreking van de diagnose en het behandelingsplan

In de tijd, tussen de vorige consultatie bij de orthodontist en de bespreking van het behandelingsplan, heeft de orthodontist(e) al de records uitgemeten en bestudeerd. Er wordt dan een zo volledig mogelijke diagnose gesteld. Vanuit deze diagnose wordt jouw persoonlijk behandelingsplan opgesteld.

5. Start van de actieve behandeling

De orthodontische apparatuur wordt speciaal op maat gemaakt en aangepast aan de behandeling. De apparaten kunnen uitneembaar zijn, of worden vastgekleefd op de tanden, naargelang de soort.

6. Afname van de apparatuur

Het resultaat van een orthodontische behandeling is een mooi, gezond en goed functionerend gebit.

7. De retentiefase

Nadat je tanden recht zijn gezet is het de bedoeling dat deze worden recht gehouden, daarom wordt er tegenwoordig een retentiedraad geplaatst. Dit is een dun draadje dat achter de voorste tanden in de onder- en boventandenboog wordt geplaatst. Soms krijg je ook een uitneembaar retentie-apparaat in bovenkaak en soms in beide kaken.

8. Opvolging op lange termijn

Het is belangrijk om je behaalt resultaat te blijven opvolgen. Hiervoor worden regelmatig controle foto’s genomen en gebeurt er een beoordeling van de wijsheidstanden. In de meeste gevallen zorgt de tandarts voor de verdere verzorging.

Meest voorkomende behandelingen

De buitenbeugel

Dit is een uitneembaar apparaat dat bestaat uit een metalen boog die vastzit op je bovenkiezen en een elastische nek- of hoofdband. Door de achterwaartse druk van die beugel op de bovenkiezen gaan deze tanden verschuiven. De ruimte die hierdoor gewonnen wordt in de bovenboog, kan nuttig zijn voor het uitlijnen van de tanden, om de fronttanden naar binnen te verplaatsen, om de tanden beter in mekaar te doen passen, of om de kaakgroei te be√Įnvloeden.¬†

Behandeling in twee periodes

Een orthodontische behandeling in twee delen is een behandeling waarbij twee verschillende orthodontische behandelfazen zijn. Een eerste fase wordt uigevoerd in het melkgebit of tijdens de eerste wisselfase en wordt ook een interceptieve of vroege behandeling genoemd. Een tweede behandeltijdstip is op het einde van de tweede wisselfase, dus als alle melktanden gewisseld zijn, en de definitieve tanden in de mond aanwezig zijn.

Orthodontie bij volwassenen

Een mooie en gezonde lach op elke leeftijd. Een orthodontische behandeling is op elke leeftijd mogelijk. Het zijn dezelfde biologische processen die betrokken zijn bij tandverplaatsingen bij kinderen en volwassenen.

Palatale distractie

Een bovenkaak die te smal is, geeft dikwijls problemen zoals plaatsgebrek voor de tanden, een gestoorde beet en mondademhaling. Verwijderen van tanden kan plaats maken voor de overige tanden maar lossen de overige problemen niet op. Een glimlach die een brede tandboog laat zien met weinig ruimte tussen de tanden en de wang is ook mooier. In deze situatie wordt een TPD apparaat geplaatst.