Doelstellingen en missie

De Vereniging stelt zich tot belangeloos doel om erkend te zijn als vzw erkend als beroepsvereniging en om dienovereenkomstig de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden te behartigen.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de BBNO geeft zijn ervaring en kennis graag door aan collega’s of patiënten die met specifieke vragen zitten. Overdag zijn de orthodontisten van ons team meestal bezig met het behandelen van patiënten. We vragen dan ook om steeds contact op te nemen via het secretariaat zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. 

Michelle Thonissen

Voorzitter

An Van Olmen

Onder-voorzitter

Jean-Louis Hanssens

Bestuurslid – Woordvoerder

Andreé Vande Vannet

Administratief Secretaris

info@bbno.be

Philippe Delo

Penningmeester

Stefan Verhaert

Communicatiespecialist

0478 57 41 16

Philippe Soenen

Bestuurslid

Petra Maes

Bestuurslid

Luc Lamoot

Bestuurslid

Véronique De Bethune

Bestuurslid

Charlotte Krutzen

Bestuurslid

Evelyne De Baets

Bestuurslid

Karlien De Geyter

Bestuurslid

Tom Bataille

Bestuurslid

Philip Degroote

Bestuurslid

Annelies Kellens

Bestuurslid

Veronique Noens

Bestuurslid

Heleen Lambrechts

Bestuurslid

Kaat Toulouse

Bestuurslid

Vertegenwoordiging in raden en commissies

De bestuurders van de BBNO zetelen in de NTCZ en de TTR om de snel veranderende wetgeving op de voet te volgen en in dialoog te gaan met de overheid en de politiek om een kwalitatieve zorg te garanderen.