Vind een Orthodontist

Via onderstaande link kan je een orthodontist zoeken op postcode, adres of op naam. Op deze manier kan je gemakkelijk de meest nabije orthodontist vinden.

Door jarenlang de gestelde opleidingsquota niet te halen, heerst er momenteel een groot tekort aan tandartsen specialist in de orthodontie. Heel wat praktijken kampen momenteel met zeer lange wachtlijsten, zodat vaak een (tijdelijke) patiëntenstop de enige mogelijkheid is. Het valt te verwachten dat deze situatie nog ruim 5 jaar zal aanhouden. Recent werd de instroom voor tandheelkundigen verhoogd, en hopelijk zal daaruit volgend ook de opleidingsquota voor orthodontisten gehaald worden. Als beroepsvereniging ijveren we sinds lang bij de overheid om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen door aan de opleidingscentra de daarvoor noodzakelijke middelen te verstrekken.