Behandeling in twee periodes

Een orthodontische behandeling in twee delen is een behandeling waarbij twee verschillende orthodontische behandelfazen zijn. Een eerste fase wordt uigevoerd in het melkgebit of tijdens de eerste wisselfase en wordt ook een interceptieve of vroege behandeling genoemd. Een tweede behandeltijdstip is op het einde van de tweede wisselfase, dus als alle melktanden gewisseld zijn, en de definitieve tanden in de mond aanwezig zijn.

Uitneembare en vaste apparatuur

Vaste apparatuur kan toegepast worden tijdens de eerste behandelingsfase, maar vaak is het ook uitneembare apparatuur. Uitneembare apparatuur bestaat uit een plastiek plaatje , waarin veertjes, schroefjes en ankertjes zijn  ingebouwd. Soms zit er ook een beugel aan, die voor de tanden doorloopt. De veertjes en de schroef duwen de tanden naar hun goede plaats, de ankertjes dienen om het apparaatje op z’n plaats te houden. Uitneembare apparatuur wordt bijvoorbeeld toegepast om een verkeerde doorbraakrichting van een tand te corrigeren.

Opleiding en ervaring van uw orthodontist

Uw orthodontist heeft een adequate opleiding genoten en heeft de nodige klinische ervaring voor de juiste diagnose bij het orthodontisch probleem van uw kind. Voor de opleiding tot tandarts specialist in de orthodontie en de dentofaciale orthopedie (een orthodontist) gelden er in alle landen van de Europese Unie minimum normen waar de Universiteiten zich naar richten. Na een vijf jaar voltijdse opleiding tot tandarts dient een kandidaat tandarts specialist in de orthodontie een opleiding van vier jaar te volgen.

Dit betekent dat een in België afgestudeerde orthodontist minimaal negen jaar universiteit achter de rug heeft. Alleen diegene die een gunstig advies krijgen van de erkenningscommissie orthodontie van het ministerie van volksgezondheid worden door de minister gemachtigd om zich orthodontist te noemen. Zij verkrijgen vervolgens bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) speciaal identificatienummer dat eindigt op 007.

Waarom een behandeling in twee periodes?

De behandelende orthodontist meent dat uw kind voordeel haalt met een twee fase behandeling gebaseerd op een uitgebreid orthodontisch klinisch onderzoek bij uw kind en na studie van de diagnostische gegevens. Het doel van deze behandeling is een betere uitgangssituatie te verkrijgen bij de doorbraak van de definitieve tanden.

Een eerste periode van orthodontische behandeling wordt gestart

 • Ter preventie van een probleem in de tand- of kaakontwikkeling (preventieve behandeling)
 • Om een ontwikkelingsstoornis op te vangen (interceptieve behandeling)
 • Om de groei van de kaken te begeleiden (groei modificatie)

 

Zonder deze hulp in een eerste behandelingsfase kan het probleem bij uw kind toenemen gezien er geen bijsturing werd gedaan door uw orthodontist. Een ongunstige situatie blijft aldus behouden voor de normale groei en ontwikkeling van het gebit, tandvlees, kaakgroei en het gezicht. De eerste behandelingsfase is vaak van korte duur om snel een verbetering en correctie te bekomen van de bestaande malocclusie (verkeerde beetverhouding).

Het merendeel van die patiënten heeft achteraf nood aan een tweede behandelingsfase, vaak een meer uitgebreide fase, met de vaste apparatuur (de blokjes) om de kaak- en tandrelaties naar een zo perfect mogelijk eindresultaat te sturen.

Wat zijn de voordelen van een behandeling in twee periodes?

De eerste periode van behandeling heeft een fysisch functioneel nut en laat uw kind toe om beter te kunnen bijten. Het risico op bijvoorbeeld breuk van de voorste tanden kan hiermee sterk herleid worden. Indien de afstand tussen de voorste bovenste tanden en de onderste tanden meer dan 7 mm bedraagt (normaal 2 mm) bedraagt de kans op breuk of zelfs verlies van een bovenste en of onderste tand meer dan 75 %. Tenslotte is er voor veel kinderen ook belangrijke aspect van zich goed te voelen en niet langer geplaagd te worden met de vooruit stekende tanden.

Jongere patiënten werken ook zeer goed mee en volgen de orthodontische instructies betreffende het dragen van de apparatuur en de aangepaste mondhygiëne nauwgezet op. De gewenste veranderingen die bekomen werden na een eerste behandelingsfase kunnen ook zorgen voor een betere stabiliteit van de tandposities op lange termijn. Dit betekent dat de tanden blijven staan waar de orthodontist ze heeft geplaatst. Een tand die niet kan doorbreken omdat er geen ruimte is kan na het maken van de ruimte spontaan en recht doorbraak en zal niet schuin  boven of onder de andere tanden in de mond verschijnen. Het is veel moeilijker om een schuine tand op lange termijn ter plaatse te houden dan een tand tijdens de doorbraak te begeleiden naar de juiste positie.

Een tweede behandelingsfase verplaatst de tanden naar de uiteindelijke ideale positie.

Interactie tussen de groei van uw kind en de behandeling

Een orthodontische behandeling en de groei kunnen elkaar aanvullen. Door een juiste timing  in de gebitswisseling te bepalen kan de orthodontist voordeel halen uit de groei van het kind tijdens de orthodontische behandeling. Sommige problemen die perfect tijdens de groei kunnen gecorrigeerd worden kunnen na de groei niet meer opgelost worden zonder een chirurgische ingreep.

Doelen van de behandeling in twee periodes

Uw orthodontist heeft de volgende behandelingsdoelen in gedachte voor de behandeling bij uw kind

 • Een juiste beet en kaakverhouding zodat de functie niet gestoord is.
 • Een ideale uitlijning van de tanden, voor een prachtige lach.
 • Het positioneren van de tanden en de kaken om een aantrekkelijk gezicht en profiel te bekomen.

Om deze behandelingsdoelen te bereiken zal uw kind

 • De instructies voor het dragen van de apparatuur nauwgezet moeten opvolgen.
 • Het apparaat moeten reinigen (er bestaan hiervoor speciale reinigings- en desinfectietabletjes).
 • De tanden en het tandvlees zo goed mogelijk moeten schoon houden, na elke maaltijd dient er gepoetst te worden.
 • De afspraken nauwgezet na te komen.
 • Minstens om de 6 maanden bij de algemeen tandarts op consultatie gaan.
 • Voedsel mijden waardoor de apparatuur kan beschadigd worden.
 • Een gezond dieet erop nahouden.  Frisdranken, sportdranken en tussendoortjes zijn stoorzenders voor een goed behandelresultaat.

 

Uw orthodontist zal alles in het werk stellen met de middelen die hij/zij heeft en met zijn/haar volle kennis om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.

Is de behandeling in twee periodes geschikt voor mijn kind?

Orthodontische zorgverlening is geen maatpak. Er bestaat geen apparaat dat kan gekocht worden om een resultaat te bekomen. Elke patiënt is uniek en heeft nood aan een individueel behandelingsplan. Wat goed is voor het ene kind is dat niet voor een ander. De diagnose bij uw kind en het  bijhorende orthodontische behandelplan zijn het resultaat van een studie van de klinische en diagnostische gegevens, die verzameld werden door uw orthodontist.