Het eerste bezoek

Het eerste bezoek aan de orthodontist is vooral bedoeld als kennismaking.

De orthodontist zal, na een eerste onderzoek, een beeld hebben van het probleem, waarvoor U hem of haar consulteert. Soms wordt er ook al een radiografie van het gebit genomen, om na te zien hoever het gebit ontwikkeld is.

Dit kan u verwachten

U zal uitleg krijgen over de gebitsafwijking, en er zal een nieuwe afspraak worden gemaakt om de nodige informatie te verzamelen en om een juiste diagnose te stellen.

Ingeval de patiënt een kind is, zal er ook worden besproken of de behandeling nu reeds moet worden aangevat, of eventueel beter nog wat wordt uitgesteld.

Voor het eerste bezoek is het vaak zo dat je een paar weken tot een paar maanden moet wachten. Daarom is het van belang om tijdig een afspraak te maken met een orthodontist. Indien je doorverwezen wordt, wacht dan niet nog eens een paar maanden, maar neem zo snel mogelijk contact op voor een eerste afspraak.

Verwacht bij een eerste bezoek nog geen volledige diagnose (d.i. een opsomming van alle foutjes in je kaakstand en je gebit) en een definitief behandelingsplan, dit kan de orthodontist(e) je pas geven wanneer hij/zij records verzameld heeft en alles grondig onderzocht heeft.

Aarzel nooit om vragen te stellen.

Na het eerste bezoek kunnen volgende stappen genomen worden:

  • Je hebt geen behandeling nodig.
  • Het is nog wat vroeg te starten met je behandeling, maar de orthodontist(e) wil je regelmatig op controle zien. Op die controles zullen de groei van je gelaat en de ontwikkeling van je gebit van nabij gevolgd worden.
  • Je hebt behandeling nodig en er worden afspraken gemaakt voor het verzamelen van de records en het uitgebreid onderzoek.
  • Je wordt eerst terugverwezen naar je tandarts voor verzorging en op punt stellen van de mondhygiëne.

Enkele voorbeelden hiervan volgen:

Soms zie je een vergrote afstand tussen de tanden van de boven- en de onderkaak. Daardoor is het vaak moeilijk om iets af te bijten.

Soms glijden de tanden in de verkeerde richting af bij het dichtbijten. Daardoor kunnen de kaken scheef groeien.

Soms zie je dat de tanden heel scheef staan en over mekaar groeien. Dit komt meestal omdat er ruimte tekort is in de kaak. Dit zijn enkele voorbeelden van wat er verkeerd kan gaan tijdens de ontwikkeling van het gebit en het gelaat.

Hoe kunnen zo’n afwijkingen ontstaan ?

Heel wat afwijkingen zijn erfelijk bepaald, dat wil zeggen dat ze in jouw familie reeds voorkomen. Sommige afwijkingen ontstaan tijdens de groei en de ontwikkeling van het gebit. Zo kan je bijvoorbeeld als jonger kind op je tandjes gevallen zijn; waardoor de tanden verplaatst werden of zelfs verloren gegaan zijn.

Een andere mogelijkheid is dat je door cariës (gaatjes), melktandjes vroegtijdig verloren hebt.

Sommige gewoontes kunnen ook een negatieve invloed op de gelaatsgroei en op de gebitontwikkeling hebben.

Enkele voorbeelden hiervan zijn duimzuigen, nagelbijten ,tongpersen ,verkeerde slikgewoonte ,of mondademhaling…

Als jouw tandarts zoiets bij jou ontdekt, zal hij jou doorverwijzen naar de orthodontist(e).

Er bestaat een wijd verspreid misverstand dat de orthodontische behandeling enkel een esthetische correctie is. De orthodontist(e) tracht echter nog in belangrijker mate een beter functionerend (werkend) geheel en een eenvoudiger te poetsen gebit te bekomen.

Er dient nog opgemerkt te worden dat bij een groeiend kind veel kan verbeterd worden wat betreft de kaakrelatie door de groei te beïnvloeden.

Bij de volwassene zal de orthodontist(e), voor een zelfde afwijking van de kaken, soms de hulp van de kaakchirurg moeten inroepen. Dan zal een gecombineerde orthodontische –kaakchirurgische behandeling aangewezen zijn.