De retentiefase

Nadat je tanden recht zijn gezet is het de bedoeling dat deze worden recht gehouden, daarom wordt er tegenwoordig een retentiedraad geplaatst. Dit is een dun draadje dat achter de voorste tanden in de onder- en boventandenboog wordt geplaatst. Soms krijg je ook een uitneembaar retentie-apparaat in bovenkaak en soms in beide kaken.

De retentiedraad

Wanneer de retentiedraad loskomt en/of je draagt je retentieapparaat niet; zoals je werd geleerd, dan is de kans groot dat de tanden weer scheef komen te staan. Dit zou zowiezo in de ondertandenboog gebeuren, indien er geen retentie wordt voorzien.

Dit is een normaal verouderingsverschijnsel net zoals het kaal worden en/of grijs haar krijgen.

Na het plaatsen van de retentieapparatuur kom je ook nog terug op controle, maar minder vaak.

Hou de retentieapparaten goed bij en draag ze zoals geïnstrueerd zodat je kan blijven genieten van je mooie glimlach. Gooi ze vooral nooit weg.

Wanneer de retentiedraad losgekomen is maak je best een afspraak met jouw orthodontist.

Wanneer de retentiedraad losgekomen is op één of meerdere tanden, laat hem dan gewoon zitten en telefoneer zo snel mogelijk om hem te laten herkleven. Indien de draad volledig is losgekomen is , telefoneer dan zo snel mogelijk voor een afspraak.