Statuten van de BBNO

Overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948, vindt u hier een exemplaar van bedoelde statuten en bijlagen waarvan een uittreksel verscheen in de “Verzameling der akten van Beroepsverenigingen”, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2005, akte nr 38040