Tot twee jaar wachten op een beugel

De wachttijd voor een afspraak bij de orthodontist kan makkelijk anderhalf tot zelfs twee jaar oplopen. Te weinig studenten beginnen nog aan de opleiding.

Anton Goegebeur – De Standaard dinsdag 21 februari 2023

Vijf praktijken had hij gebeld maar de vroegst mogelijke afspraak die Anthony Godfroid voor zijn zoon kon krijgen was in juli . Juli 2024, welteverstaan. Wie een beugel of kaakoperatie wil voor zijn kind, moet veel geduld uitoefenen. De wachttijd voor een afspraak bij de orthodontist kan makkelijk anderhalf tot zelfs twee jaar oplopen. “Ik vind dat onaanvaardbaar”, zegt Godfroid. “Het is geen esthetische ingreep. Door een probleem met zijn onderkaak eet mijn zoon moeizaam en kan hij niet goed ademen. Dat leidt tot concentratiemoeilijkheden op school.”

Corona en de uitgestelde zorg heeft de lange wachttijden geen deugd gedaan, maar er is meer aan de hand. Het aantal startende orthodontisten compenseert de uitstroom niet. “We hebben te maken met vergrijzing en onvoldoende jongeren beginnen aan de opleiding”, zegt professor orthodontie Guy De Pauw (UGent).

Jaarlijks mogen in Vlaanderen elf kandidaten de studie aanvatten. In werkelijkheid starten er slechts zeven. Het is geen kwestie van een beperkte interesse bij de studenten.

“In Gent doe ik de intake. We hebben te weinig werkingsmiddelen om iedereen een plaats te geven. “We willen graag meer collega’s”, beaamt Jean-Louis Hanssens, voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten. Steeds vaker komt het werk bij assistenten terecht. “Je moet roeien met de riemen die je hebt, maar de assistenten kunnen niet alles en de patiënt heeft recht op een kwalitatieve behandeling.” Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil aanvullende financiering regelen. “We zijn daarover in gesprek met de universiteiten.”

Kaakcorrectie

Meer orthodontisten zijn hoognodig. “Een op twee kinderen tussen 10 en 14 jaar krijgt een behandeling. Ook het aantal volwassenen dat eraan begint, zit al enkele jaren in de lift”, zegt De Pauw. “Men wil er goed uitzien, en veel ziekenfondsen doen uit klantenbinding een serieuze inspanning.” Door verbeterde operatietechnieken is een kaakcorrectie vandaag een populaire oplossing. de tanden komen daarbij mooi naast elkaar te staan.

Dringende gevallen

Dat een patiënt anderhalf jaar moet wachten, hoeft geen punt te zijn. Behandelingen zijn zelden acuut. “Het liefst zien wij kinderen voor het eerst als ze tien jaar zijn. Dan kan geoordeeld worden wanneer een ingreep het best plaatsvindt, na de volledige wisseling of toch eerder”, zegt De Pauw. Volgens hem zijn de meeste praktijken voldoende professioneel om ruimte te laten voor dringende gevallen. “Als een tandarts zegt dat snelheid absoluut noodzakelijk is, zal de orthodontist daar gehoor aan geven.” Zo ging het uiteindelijk ook voor Anthony Godfroid. Hij is blijven zoeken en vond voor zijn zoon uiteindelijk een orthodontist met plaats in zijn agenda in maart. “Omdat mensen zich op verschillende wachtlijsten zetten, komt er soms last minute een plaats vrij. Je moet volharden. En geluk hebben.”