Doelstellingen en missie

De Vereniging stelt zich tot belangeloos doel om erkend te zijn als vzw erkend als beroepsvereniging en om dienovereenkomstig de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden te behartigen.

Het belangeloos doel dat de Vereniging nastreeft, omvat onder meer de volgende opdrachten:
  • op nationaal en Europees vlak groeperen van tandheelkundigen, houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie;

  • bevorderen van een kwaliteitsvolle universitaire opleiding in de tandheelkunde, in het bijzonder de orthodontie en de dento-faciale orthopedie;

  • streven naar een kwaliteitsvolle tandheelkundige praktijk, in het bijzonder de orthodontie en de dento-faciale orthopedie;

  • bijdragen tot het scheppen en het bewaren van een doelmatige solidariteit en een onberispelijke beroepswaardigheid in de betrekkingen tussen haar leden en tussen deze en de patiënten, de andere tandheelkundigen, het medisch korps en de openbare machten;

  • verdedigen van de materiële en morele belangen van haar leden bij elke betrokken instantie, alsook de beroepsbelangen van haar leden bij de federale overheden en andere beleids- en beroepsinstanties vertegenwoordigen;

  • verdedigen van de materiële en morele belangen van haar leden op internationaal vlak;

  • zich op algemene wijze bezighouden met al hetgeen betrekking heeft op de tandheelkunde en de tandheelkundigen, in het bijzonder de orthodontie en de dento-faciale orthopedie;

  • vergemakkelijken en bevorderen, voor haar leden, van onderwijs, permanente vorming, onderzoek en elke wetenschappelijke activiteit die verband houdt met de tandheelkundige verzorging en in het bijzonder met de orthodontie en de dento-faciale orthopedie;

  • organiseren van permanente vorming van tandheelkundigen, in het bijzonder in de orthodontie en de dento-faciale orthopedie;

  • stimuleren van een gemeenschappelijke en onafhankelijke gedachtewisseling, met name over de permanente vorming, de ontwikkeling van de vaardigheden en de accreditatie van een kwaliteitsvolle beroepspraktijk.